شرايط دبير تدوين استانداردهاي ملي
 
- حداقل مدرک کارشناسی در رشته تخصصی مربوط
- حداقل چهارسال سابقه کار با مدرک کارشناسی، سه سال سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد، دو سال سابقه‌ کار با مدرک دکترا در رشته تخصصی مربوط
- مشارکت در تدوین حداقل سه استاندارد با عضویت در کمیسیون‌های فنی،‌ نهایی و کمیته ملی
- گذراندن دوره‌های آموزش « آشنایی با تدوین استانداردهای ملی، بین‌المللی، کارخانه‌ای» و « آیین‌ نگارش استانداردهای ملی ایران:شماره 5»
- تسلط به زبان انگلیسی و / یا یکی از زبانهای خارجی رایج
- آشنايي با فرآيند تدوين  و  نحوه تدوين استانداردهاي ملي
- آشنايي با الگوي نگارش تدوين استانداردهاي ملي
- تكميل فرم پيشنهاد تدوين استانداردهاي ملي
- تعيين رشته تخصصي موضوع موردنظر بر مبناي عناوين كميته‌هاي ملي
-منابع پيشنهادي جهت تدوين استانداردهاي ملي ترجيحاً مي‌تواند از استانداردهاي بين‌المللي(ISO,IEC) و استانداردهاي ملي معتبر ساير كشورها(EN,BSI,غيره) انتخاب و از آخرين ويرايش آنها استفاده شود.