• عنوان انجمن برگزیده،شواری انجمن های علمی ایران، سال 1395
  • عضویت بین المللی در کمیته بین المللی آزمایش های غیرمخرب (ICNDT) در سال 2014 میلادی
  • كسب امتياز كامل در طرح مميزي حوزه جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
  • کسب رتبه A از کمیسیون انجمن های علمی ایران در سال هاي1388 تاکنون
  • انتخاب انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب به عنوان نمونه و تلاشگر در امر تدوین استانداردهای ملی، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان ، مهر ماه 1387
  • انتشار 114 نشریه، چاپ 11 جلد کتاب، تهیه بالغ بر دهها پوستر
  • برگزاری 10 کنفرانس ملی، يك كنگره بين المللي ،  صدها سمینار آموزشی و50 كارگاه آموزشي
  • همکاری در تدوین بیش از 160 ردیف استاندارد  ملی و 7 ردیف استاندارد انجمنی
  • تالیف بیش از 80 جزوه آموزشي
  • عضو هيئت موسس اتحاديه انجمن هاي مهندسي و علم مواد
  •  عضو گروه واژه گزيني جوشكاري و آزمایش های غیرمخرب ، فرهنگستان زبان و ادب فارسي