تقدير از پايان نامه ها و طرح های پژوهشی برتر

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1395

پايان نامه برتر

دکتر اکبر حیدرزاده

پايان نامة دکترای مهندسی مواد-گرایش جوشکاری و اتصال مواد

عنوان پايان نامه : تحولات ریزساختاری در جوشکاری همزن اصطکاکی مس و آلیاژهای برنج تجاری

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1394

پايان نامه برتر

دکتر حسین مستعان

پايان نامة دکترای مهندسی مواد

عنوان پايان نامه : ارزیابی ریزاتصال های حاصل از پرتوهای پرانرژی بر ورق های فوق نازک FeCo-V با هدف بهینه سازی خواص مغناطیسی و مکانیکی

 

پايان نامه برتر

مهندس حشمت دولتشاهی

پايان نامة کارشناسي ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد

عنوان پايان نامه : بررسی خصوصیات قوس و فلز جوش راسب شده از الکترود E6010 حاوی نانوذرات TiO2