گزارش عملکرد کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت

 

گزارش عملکرد کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت
1- تعداد جلسات برگزار شده از ابتدای تاسیس کمیته، 7/5/1385  الی 5/12/1394، چهل جلسه
2- تعداد سمینار برگزار شده در سطح ملی با مشارکت پژوهشگاه استاندارد 3 مورد با عناوین
تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری-حفاظت کاتدی خطوط لوله- بازرسی تجهیزات جوشکاری
3- برگزاری 4 دوره آموزش استاندارد ملی شماره 5 و آشنائی با نحوه تدوین استانداردهای بین المللی
4- برگزاری دوره آموزشی شیوه نگارش مقالات علمی
5- برگزاری دوره آموزشی ممیزی سیستم های کیفیت ISO 9001
6- مشارکت فعالانه در راه اندازی کمیته متناظر TC 44
7- مشارکت فعالانه در راه اندازی کمیته متناظر TC 67
8- مشارکت در فعالسازی کمیته متناظر TC 135
9- مشارکت در راه اندازی کمیته متناظر INEC TC 26
10- مشارکت در راه اندازی کمیته متناظر TC 17
11- مشارکت در راه اندازی کمیته استاندارد انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
12- تشکیل کارگروه های فرعی
   - استاندارد سازی(ملی – انجمنی – کارخانه ای)
   - استقرار سیستم های کیفیت و استاندارد های تخصصی
   - پاسخگوئی به استعلام فنی استانداردهای تخصصی
   - دستورالعمل ها و مشخصات فنی تخصصی و استاندارد
   - مهندسی قانونی و میانجیگری فنی
   - ترویج و آموزش استانداردها
13- ایجاد بخش اینترنتی در وب سایت انجمن
14- تهیه و تدوین روش اجرائی کمیته
15- تهیه ، تدوین ،چاپ و توزیع 5 پوستر با مضامین استاندارد
   -    استاندارد های سازمان بین المللی استاندارد در صنایع نفت و گاز(اسپانسر شرکت فرایند کنترل-ماهنامه صنعت جوش-ماهنامه بین المللی نفت و انرژی-فصلنامه انجمن سازندگان تجهیزات نفت اراک-تیراژ 9000 عدد چاپی حدود 1500 عدد الکترونیک)
   - استانداردهای آزمایش های غیر مخرب( اسپانسر شرکت فرایند کنترل- تیراژ 1000 عدد)
   - استاندارد های شاخص کیفیت تصویر(اسپانسر شرکت فرایند کنترل- تیراژ 1000 عدد)
   - استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد در جوشکاری( اسپانسر شرکت فلات پژواک- تیراژ 1000 عدد)
   - استاندارد های ملی ایران در آزمایش های غیر مخرب جوشکاری( اسپانسر وبلاگ مهندسی جوش- تیراژ 2000 عدد الکترونیک)
16- عقد تفاهم نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران
17- تهیه بانک رابطین ادارات کل استاندارد و کمیته
18- ارائه و چاپ بیش از 25 مقاله در زمینه استاندارد های ملی تدوین شده توسط کمیته
19- طراحی و چاپ کارت ویزیت
20- تهیه کیف چرمی هدیه اعضاء کمیته استاندارد انجمن
21-  درخواست و دریافت تعداد 5 عدد استعلام فنی از ASNT-ISO-CASCO-IIW_IAF
22- منتخب اداره کل استاندارد استان اصفهان به عنوان بهترین واحد همکار در تدوین استانداردهای ملی
23- برگزاری جلسه مشترک با تولید کنندگان الکترود و ذوب آهن اصفهان
24- ایجاد رویه تدوین و شماره گذاری IDT برای اولین بار در سازمان ملی استاندارد ایران با تدوین استانداردهای سری ISIRI/ISO 3834
25-تهیه بانک اعضاء کمیته استاندارد
26-تبدیل انجمن به عنوان مرجع اصلی کمیته های ملی استاندارد های جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب
27- ایجاد رویه استعلام فنی و تهیه روش اجرائی مربوطه برای اولین بار در کشور
28- تهیه دوروش اجرائی از استقرار سیستم ISO 9001  در انجمن
29-ارائه و پیگیری اجباری کردن 2 مورد استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
30-اطلاع رسانی در خصوص استانداردهای غیرمخرب تدوین شده از طریق انجمن صنفی
31- 4 مورد دریافت استعلام فنی واژگان از فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دریافت فایل واژگان مصوب
32-همکاری با پژوهشگاه استاندارد و ادارات کل استانی در ویرایش فنی و استانداردی حدود 50 استاندارد
33- انجام یک مورد مهندسی قانونی به سفارش سازمان انرژی اتمی ایران
34- ارائه بالاترین پیشنهادهای اصلاحی برای 5 استاندارد بین المللی مربوط به INEC TC 26  
35- ارائه 5 کارگاه آموزشی مرتبط با استانداردهای ملی و استاندارد سازی توسط اعضاء کمیته در کنفرانسها، همایشها و گردهمائیها
36- برقراری ارتباط موثر و مفید با کلیه واحدهای سازمان ملی استاندارد ایران
37- عقد تفاهم نامه کلی همکاری های آموزشی در زمینه استانداردها با پژوهشگاه استاندارد
38-پروژه های در دست اقدام
   -  پژوهشکده جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب
   -  ساماندهی آموزشگاه های غیر مخرب
   -  ICNDT
40- تعداد استانداردهای دریافت شده     163     تعداد استانداردهای چاپ شده و کمیته ملی   80
41- تهیه دستورالعمل ها  و روش اجرایی تدوین استاندارد های انجمنی
42- تدوین و چاپ 7 عدد استاندارد انجمنی