معرفی اعضای هیئت مدیره

 

نام مقطع تحصیلی رشته محل اخد مدرک سمت
مهندس عبدالوهاب ادب آوازه كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك – صنايع مكانيك دانشگاه تهران رييس انجمن
دكتر ابراهيم حشمت دهكردي دكترا مهندسي مواد – خوردگي دانشگاه پير و  ماري كوري فرانسه نايب رييس انجمن
دکتر حامد ثابت دکترا مهندسي متالورژي  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران عضو اصلي هيئت مديره
دکتر بهزاد نیرومند دکترا مهندسی مواد - انجماد فلزات دانشگا ملبورن استرالیا عضو اصلي هيئت مديره
دکتر رضا دهملایی دكترا مهندسي مواد -جوشکاری دانشگاه صنعتی اصفهان عضو اصلي هيئت مديره
مهندس حسین پوری رحیم کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد عضو اصلي هيئت مديره
مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی
کارشناسی ارشد مهندسي متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد عضو اصلي هيئت مديره
دکتر حسین مستعان
دكترا مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
عضو علي البدل هيئت مديره
مهندس افشین خورسندی
کارشناسي
مهندسي متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد عضو علي البدل هيئت مديره
مهندس مهدی زائری كارشناسي
مهندسي متالورژي 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی بازرس اصلی
مهندس ایمان معتمدی كارشناسي مهندسي مکانیک - ساخت و تولید  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
بازرس علی البدل