تقویم آموزشی

 

نام دوره / عنوان گواهينامه هزينه دوره (ريال) مدت دوره هزينه دوره (ريال) استاد يا استادان دوره
ASNT PT LEVEL I, II 4.500.000 3 روز

26 الی 28 فروردین ماه

23 الی 25 اردیبهشت ماه

20 الی 22 خرداد ماه

7 الی 9 مرداد ماه

4 الی 6 شهریور ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT MT LEVEL I, II

4.500.000 3 روز

28 الی 30 فروردین ماه

25 الی 27 اردیبهشت ماه

22 الی 24 خرداد ماه

9 الی 11 مرداد ماه

6 الی 8 شهریور ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT MT&PT LEVEL I, II

8.500.000 6 روز

26 الی 30 فروردین ماه

23 الی 27 اردیبهشت ماه

20 الی 24 خرداد ماه

7 الی 11 مرداد ماه

4 الی 8 شهریور ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT MT&PT LEVEL I, II

ویژه پنج شنبه و جمعه

8.500.000 6 روز

8 الی 23 تیر ماه

23 الی 31 شهریور ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT UT LEVEL I, II 9.500.000 8 روز

6 الی 15 خرداد ماه

17 الی 26 تیر ماه

14 الی 23 مرداد ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT UT LEVEL I, II

ویژه پنج شنبه و جمعه

9.500.000 8 روز

7 الی 29 اردیبهشت ماه

5 الی 27 مرداد ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT RT&RTI LEVEL I, II

ASNT 9.500.000

ISO 9712 15.000.000

10 روز

9 لی 16 اردیبهشت ماه

27 خرداد الی 3 تیرماه

11 الی 21 شهریور ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 6.500.000 5 روز

16 الی 20 اردیبهشت ماه

10 الی 14 تیرماه

31 تیر الی 4 مرداد ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT VT LEVEL I, II

ویژه پنج شنبه و جمعه

6.500.000 5 روز

24 فروردین الی 7 اردیبهشت ماه

11 الی 25 خرداد ماه

2 الی 16 شهریور ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

 

مکان برگزاری دوره: تهران - خیابان کریمخان زند- نبش آبان شمالی - ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق227

روش ثبت نام:متقاضيان می توانند هزينه دوره را به شماره حساب 56601066 بانک تجارت شعبه کارگر شمالی ، کد 327 به نام انجمن جوشکاری و آزمايشهای غير مخرب ايران واريز و فيش آنرا به همراه معرفی نامه شرکت (برای داوطلبان معرفی شده از سوی شرکتها ) و فتوکپی شناسنامه و يک قطعه عکس به آدرس انجمن ارسال فرمايند.
جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 88931783 تماس حاصل فرماييد .