عملکرد آموزشی انجمن

 

>> دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1392

- دوره UT LEVEL I & II ASNT TC-1A، دی ماه
- دوره بازرسی مخازن تحت فشار براساس استاندارد ASME Sec. VIII، آبان ماه/بهمن ماه
- دوره MT&PT LEVEL I & II ASNT TC-1A، آبان ماه/بهمن ماه
- دوره اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها، شهریور ماه
- دوره کلید فولاد (Key to Steel)، شهریور ماه/اذر ماه/اسفند ماه
- دوره آموزش محاسبات و طراحی جوش در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی، شهریور ماه
- دوره VT LEVEL I & II ASNT TC-1A، شهریور ماه/آذر ماه/اسفند ماه
- دوره آموزش انتخاب متریال، شهریور ماه
- دوره آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها، شهریور ماه
- دوره جوشکاری تعمیری، شهریور ماه
- دوره آشنایی با استاندارد ملی ایران به شماره 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزیف مرداد ماه/آذر ماه/اسفند ماه
- دوره بازرسی جوش سطح 2، اردیبهشت ماه/مرداد ماه/آذر ماه
- دوره اصول اجرایی PIPING (برپایه ASME B31.3)، مرداد ماه
-دوره WPS & PQR، خرداد ماه/تیرماه/مهر ماه/دی ماه
-دوره بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب، خرداد ماه / شهریور ماه
-دوره بازرسی مخازن ذخیره، اردیبهشت ماه/مرداد ماه/آذرماه/بهمن ماه
- دوره بازرسی جوش سطح 1، تیرماه/آبان ماه/بهمن ماه
- دوره فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان بر پایه استاندارد AWS D1.1 - 2010، تیرماه/مهر ماه/دی ماه
-دوره متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن ، اردیبهشت ماه
-دوره بازرسی سازه های فولادی برپایه استاندارد AWS D1.1 - 2010، اردیبهشت ماه
-دوره شیوه نگارش مقالات علمی، اردیبهشت ماه
-دوره بازرسی لوله کشی گاز برپایه استاندارد API 1104 و مبحث هفده، اردیبهشت ماه /شهریور ماه
-دوره RTI LEVEL I & II ASNT TC-1A، اردیبهشت ماه/مرداد ماه/بهمن ماه
-دوره عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن برپایه استانداردهای مختلف، اردیبهشت ماه
-دوره بازرسی خطوط لوله، اردیبهشت ماه
-دوره برپایه استاندارد API 1104، اردیبهشت ماه
-دوره بازرسی جوش 1، اردیبهشت ماه/بهمن ماه