نام دوره / عنوان گواهينامه تاریخ برگزاری مدت دوره

شهریه دوره

(تومان)

پیش نیاز

WPS & PQR

ASME  Sec. IX

25 الی 27 آبان ماه

12 الی 14 بهمن ماه

3 روز

900.000

بازرسی جوش سطح 1و 2 CWI

16 الی 20 آذر ماه

10 الی 14 اسفند ماه

5 روز

1.000.000

به استاندارد
IWNT S2.1
مراجعه شود

VT Level 1&2
ASNT-SNT-TC-1A

25 الی 29 آبان ماه
28 دی الی 2 بهمن ماه

5 روز

1.000.000 

بازرسی جوش سازه های فولادی
AWS D1.1-D1.8

16 الی 18 آذر ماه

12 الی 14 بهمن ماه

3 روز

900.000

بازرسی ساخت مخازن تحت فشار
ASME Sec. VIII

23 الی 25 آذر ماه

26 الی 28 بهمن ماه

3 روز

 900.000

بازرسی خطوط لوله
API 1104

18 الی 20 آبان ماه

3 الی 5 اسفند ماه

3 روز

 900.000

PT Level 1&2
ASNT-SNT-TC-1A

9 الی 11 آذر ماه

10 الی 12 اسفند ماه

3 روز

750.000

MT Level 1&2
ASNT-SNT-TC-1A

12 الی 14 آذر ماه

13 الی 15 اسفند ماه

3

 750.000

هماهنگ کننده جوشکاری
ISIRI/ISO 14731
ISIRI/ISO 3834

25 الی 28 آبان ماه

3 الی 6 اسفند ماه

4 روز

900.000 

  به استاندارد

IWNT S2.5
مراجعه شود

بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره API 650

27 الی 29 آبان ماه

14 الی 16 بهمن ماه

3 روز

900.000 

UT Level 1&2
ASNT-SNT-TC-1A

23 الی 30 آذر ماه 8 روز 1.500.000

بازرسی، تعمیر، تعویض و بازسازی مخازن ذخیره

API 653

3 الی 5 آذر ماه 2 روز 600.000
بازرسی جوشکاری گل میخ ها 18 آبان ماه 1 روز

300.000 

بازرسی لوله کشی فرایندی
ASME B31.3

25 الی 27 آذر ماه

3 روز

900.000

بازرسی ساخت لوله
API 5L-ISO 3183

17 الی 18 دی ماه

2 روز

600.000

بازرسی ساخت پل
AWS D1.5

15 الی 16 بهمن ماه 2 روز 600.000

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری
ISO 3834

30 آذر ماه

14 اسفند ماه

1 روز 300.000

بازرسی لوله کشی ساختمانی
ASME B31.9

19 آذر ماه 1 300.000

جوشکاری میل گردهای فولادی

AWS D1.4

28 آبان ماه 1 300.000

آزمونگر جوشکاری: تشریح الزمات تاییدصلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری

26 الی 27 آبان ماه

6 الی 7 اسفند ماه

2 روز 600.000

به استاندارد
IWNT S2.3-1
مراجعه شود

RTI Level 1&2 ASNT-SNT-TC-1A

25 الی 29 دی ماه 5 روز 1.100.000

جوشکاری ترموپلاستیک ها و ارزیابی نواقص جوش

18 دی ماه 1 روز 300.000
جوشکاری و بازرسی ریل و قطعات آن AWS D15.2

23 دی ماه

1 روز 300.000
جوشکاری و بازرسی لوکوموتیو و واگن قطار در صنعت راه آهن AWS D15.1 25 دی ماه 1 روز 300.000
جوشکاری روکشی، سخت کاری سطوح و اتصال فلزات غیرهمجنس 28 دی ماه 1 روز 300.000
جوشکاری و بازرسی زیرآب AWS D3.6

15 الی 16 بهمن ماه

4 الی 6 اسفند ماه

2 روز

3 روز

300.000

900.000

مشخصات دستورالعمل لحیم کاری سخت(BPS)

 AWS B2.2

10 اسفند ماه 1 300.000

 

مکان برگزاری دوره: تهران - خیابان کریمخان زند- نبش آبان شمالی - ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق227

روش ثبت نام:متقاضيان می توانند هزينه دوره را به شماره حساب 56601066 بانک تجارت شعبه کارگر شمالی ، کد 327 به نام انجمن جوشکاری و آزمايشهای غير مخرب ايران واريز و فيش آنرا به همراه معرفی نامه شرکت (برای داوطلبان معرفی شده از سوی شرکتها ) و فتوکپی شناسنامه و يک قطعه عکس به آدرس انجمن ارسال فرمايند.
جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 88931783 تماس حاصل فرماييد .