انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران

معرفی انجمن

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در سال 1358 با همكاری متخصصین خبره و اساتید دانشگاهها و با هدف ارتقاء سطح دانش صنعت جوش و بازرسی تاسیس شد.

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

لیست مقالات منتشر شده

لیست مقالات منتشر شده

اخبار و اطلاعیه ها

انعقاد تفاهم نامه با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

انعقاد تفاهم نامه مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در خصوص انجام و برگزاری آزمون تاییدصلاحیت و گواهی کردن جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری

ادامه مطلب...

کسب عنوان انجمن برتر در سال1395

کسب عنوان انجمن برگزیده در بررسی عملکرد پنج ساله از سوی شورای انجمن های علمی ایران

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن که راس ساعت 15  روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه 1397...

ادامه مطلب...

دریافت مقالات علمی پژوهشی در نشریه علوم و فناوری جوشکاری ایران

مسابقه شناسایی هسته های فناور در حوزه مواد و ساخت

مسابقه شناسایی هسته های فناور در حوزه مواد و ساخت

ادامه مطلب...

اطلاعیه دعوت به همکاری در کمیته های انجمن

Image

تدوین استانداردهای انجمنی

کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن با هدف اصلی استاندارد سازی و رفع نیازهای صنعتی صنایع کوچک و بزرگ کشور اقدام به تدوین استاندارد انجمنی در حوزه های جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب نموده است.

استاندارد انجمنی اس 2-1، تایید صلاحیت و گواهی کردن بازرسان جوش

استاندارد انجمنی اس 2-1، تایید صلاحیت و گواهی کردن بازرسان جوش

استاندارد انجمنی اس4-1، آزمایش غیرمخرب جوش ها- ساختمان های سازه فولادی

استاندارد انجمنی اس4-1، آزمایش غیرمخرب جوش ها- ساختمان های سازه فولادی

استاندارد انجمنی اس6-1، راهنمای گواهی کردن استاندارد ایران ایزو 3834

استاندارد انجمنی اس6-1، راهنمای گواهی کردن استاندارد ایران ایزو 3834