جشنواره اختراعات - ابتکارات و نوآوری ها سال1398

اختراع برتر
مهندس محمد افشار
عنوان اختراع :فرایند جوشکاری فورج ذوبی

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1398

پايان نامه برتر
دکتر محمدرضا پاک منش
پايان نامة دکترا مهندسی مواد
عنوان پايان نامه : جوشکاری لیزر فویل فولاد زنگ نزن AISI 316L با پوشش کربنی جهت کاربرد در صفحات دو قطبی پیل سوختی پلیمری

جشنواره اختراعات - ابتکارات و نوآوری ها سال1397

اختراع برتر
مهندس مصطفی کبیر
عنوان اختراع :رادیوگرافی صنعتی دو انرژی در آزمون های غیرمخرب

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1397

پايان نامه برتر
دکتر محمد یوسفیه
پايان نامة دکترا مهندسی مواد و متالورژی
عنوان پايان نامه: تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر ریزساختار، بافت و خواص مکانیکی قطعات جوش آلیاژهای نانوساختار Al-Sc تولید شده به روش نورد تجمعی(ARB) 

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1396

پايان نامه برتر
مهندس جلال کنگازیان
پايان نامة کارشناسی ارشد جوشکاری
عنوان پايان نامه : جوشکاری غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی 2507 به سوپر آلیاژ825 و ارزیابی خواص اتصال

 

 

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1395

پايان نامه برتر
دکتر اکبر حیدرزاده
پايان نامة دکترای مهندسی مواد-گرایش جوشکاری و اتصال مواد
عنوان پايان نامه: تحولات ریزساختاری در جوشکاری همزن اصطکاکی مس و آلیاژهای برنج تجاری

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1394

پايان نامه برتر
دکتر حسین مستعان
پايان نامة دکترای مهندسی مواد
عنوان پايان نامه : ارزیابی ریزاتصال های حاصل از پرتوهای پرانرژی بر ورق های فوق نازک FeCo-V با هدف بهینه سازی خواص مغناطیسی و مکانیکی
پايان نامه برتر
مهندس حشمت دولتشاهی
پايان نامة کارشناسي ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد
عنوان پايان نامه : بررسی خصوصیات قوس و فلز جوش راسب شده از الکترود E6010 حاوی نانوذرات TiO2

جشنواره اختراعات - ابتکارات و نوآوری ها سال1394

اختراع برتر
مهندس بهرام عابدی
عنوان اختراع :تولید قالب های پانچ کاشی و سرامیک با استفاده از خمیر پودر فروآلیاژ کاربیدزا توسط فرآیندهای جوشکاری قوسی

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1393

پايان نامه برتر
مهندس میثم زهرایی
پايان نامة کارشناسي ارشد مهندسي مواد گرايش جوشکاری
عنوان پايان نامه : بررسی تاثیر پارامترهای فرآیندSMAW بر گسترش ناحیه HAZ و خواص اتصال در جوش های غیرمشابه API X80/DSS 2205 با استفاده از سیکل های حرارتی

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1392

پايان نامه برتر
مهندس رضا نجف آبادی
پايان نامة کارشناسي ارشد مهندسي مواد گرايش جوشکاری
عنوان پايان نامه : بهینه سازی پارامترهای جوشکاری اتصال غیرمتشابه فولاد زنگ نزن دوفازی2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالاAPI 5L X65 روکش شده با اینکونل 625 با استفاده از فلز پرکننده ER312

جشنواره اختراعات - ابتکارات و نوآوری ها سال1392

اختراع برتر
مهندس محمد صادقی
عنوان اختراع :تکنولوژی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1390

پايان نامه برتر
مهندس محمد يوسفيه
پايان نامة کارشناسي ارشد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت از مواد
عنوان پايان نامه : بهينه سازي و تاثير پارامترهاي پالسي در جوشکاري قوسي تنگستن-گاز بر رفتار خوردگي مقاطع جوش فولادهاي زنگ نزن سوپر دو فازي به كمك روش تاگوچي

طرح پژوهشي برتر
مهندس اميد روح بخش
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي
عنوان طرح پژوهشي : بررسي كيفيت اجراي اتصالات جوشي و پيچ و مهره اي در ساختمانها، تابلوهاي تبليغاتي و پلهاي فولادي