شرايط ارائه پيشنهاد موضوع جهت تدوين استانداردهاي ملي
1- دارا بودن شرايط دبير تدوين استانداردهاي ملي
    - حداقل مدرک کارشناسی در رشته تخصصی مربوط
    - حداقل چهارسال سابقه کار با مدرک کارشناسی، سه سال سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد، دو سال سابقه‌ کار با مدرک دکترا در رشته تخصصی مربوط
    - مشارکت در تدوین حداقل سه استاندارد با عضویت در کمیسیون‌های فنی،‌ نهایی و کمیته ملی
    - گذراندن دوره‌های آموزش « آشنایی با تدوین استانداردهای ملی، بین‌المللی، کارخانه‌ای» و « آیین‌ نگارش استانداردهای ملی ایران:شماره 5»
    - تسلط به زبان انگلیسی و / یا یکی از زبانهای خارجی رایج
2 - آشنايي با فرآيند تدوين  و  نحوه تدوين استانداردهاي ملي
3-  آشنايي با الگوي نگارش تدوين استانداردهاي ملي
4 -  تكميل فرم پيشنهاد تدوين استانداردهاي ملي
5 -  تعيين رشته تخصصي موضوع مورد نظر بر مبناي عناوين كميته‌هاي ملي
6 -  منابع پيشنهادي جهت تدوين استانداردهاي ملي ترجيحاً مي‌تواند از استانداردهاي بين‌المللي(ISO,IEC) و استانداردهاي ملي معتبر ساير كشورها(EN,BSI,غيره) انتخاب و از آخرين ويرايش آنها استفاده شود. بدين منظور مي توان از آدرس‌هاي ارائه شده جهت راهنمايي استفاده كنيد.