بخش اول: شرایط لازم ویژه داوطلبانی که بدون آموزش مستقیماً به مرحله آزمون راه می یابند :
1- سوابق کاری مرتبط با حوزه جوشکاری * (کارشناسی فنی و مهندسی: 11 سال، کارشناسی ارشد فنی و مهندسی: 9 سال) * (کاردانی فنی و مهندسی: 13 سال)* (دیپلم علوم پایه: 15 سال).
2- دارابودن یکی از شرایط مندرج در بندهای الف) تا چ) زیر:
الف) مهندسی بین المللی/اروپایی جوشکاری (IWE/EWE)
ب) بازرس بین المللی جوشکاری با حداقل سطح استاندارد (IWI-S)
پ) بازرس ارشد جوشکاری (CSWIP 3.2)
ت) سطح 3 آزمایش های غیرمخرب (VT - Level 3) مطابق با استاندارد ISO 9712/EN 473
ث) سطح 2 آزمایش های غیرمخرب (VT - Level 2) مطابق با استاندارد ISO 9712/EN 473 یا SNT-TC-1A به علاوه دوره آمادگي سطح 3 (Refresher Course)
ج) دارابودن یکی از مدارک زیر به علاوه مدرک تکنولوژیست بین المللی/اروپایی جوشکاری (IWT/EWT):
- بازرسی جوش 2 از IWNT
- بازرس جوش (CWI) مطابق با AWS QC1
- بازرس جوشکاری (CSWIP 3.1)
چ) سایر گواهینامه ها و دیپلم های معتبر بازرسی جوش که بندهای 9-1 و 9-2 استاندارد IWNT S2.1 را پوشش داده باشند در کمیته آزمون، تأییدصلاحیت و صدور گواهینامه انجمن مورد بررسی قرار می گیرد.
یادآوری- بند 7-3-3 استاندارد IWNT S2.1 برای داوطلبان شرکت در آزمون الزامی نمی باشد.
لینک استاندارد: http://iwnt.com/images/pdf/IWNS2-1.pdf

 بخش دوم: شرایط لازم ویژه داوطلبانی که بدون آموزش و بدون آزمون مستقیماً به مرحله صدور گواهینامه راه می یابند :

1- سوابق کاری مرتبط با حوزه جوشکاری * (کارشناسی فنی و مهندسی: 11 سال، کارشناسی ارشد فنی و مهندسی: 9 سال) * (کاردانی فنی و مهندسی: 13 سال)* (دیپلم علوم پایه: 15 سال).
2- دارابودن حداقل دو مدرک از شرایط مندرج در بندهای الف) تا ج) زیر:
الف) مهندسی بین المللی/اروپایی جوشکاری (IWE/EWE)
ب) بازرس بین المللی جوشکاری، سطح جامع (IWI-C)
پ) بازرس ارشد جوشکاری CSWIP 3.2
ت) بازرس ارشد جوشکاری AWS QC1 SCWI
ث) سطح 3 آزمایش های غیرمخرب (VT - Level 3) مطابق با SNT-TC-1A یا استاندارد ISO 9712/EN 473
لینک استاندارد: http://iwnt.com/images/pdf/IWNS2-1.pdf
ج) ارایه سوابق تدریس دوره های آموزشی جوشکاری و بازرسی

روش ثبت نام:
داوطلبانی که مایل هستند در آزمون سطح 3 بازرسی جوش شرکت نمایند و یا مستقیماً برای دریافت گواهینامه سطح 3 بازرسی جوش اقدام نمایند باید پس از مطالعه الزامات استاندارد انجمنی IWNT S2.1، فرم ثبت نام در سایت انجمن را تکمیل و اسکن مدارک زیر را از طریق سایت ارسال نمایند.
- رزومه (فارسی)
- تصویر مدرک تحصیلی
- تصویر گواهینامه ها/دیپلم های آموزشی
- تصویر سوابق کاری مرتبط
- تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه
- عکس 4×3
برای صدور گواهینامه سطح 3 بازرسی جوش (IWNT Level III -Welding Inspection) ارایه اصل مدارک شناسایی، تحصیلی، آموزشی و سوابق کاری مورد نیاز است.

-هزینه شرکت در آزمون و صدور گواهینامه مبلغ پانزده میلیون ریال

-هزینه صدور گواهینامه مبلغ ده میلیون ریال

-هزینه تمدید گواهینامه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال

توضیحات: مشخصات دارندگان گواهینامه سطح 3 بازرسی جوش در سایت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران درج می گردد.
منابع آزمون: به پیوست الف، استاندارد IWNT S2.1 مراجعه شود.
مواد امتحانی: به بند 9-2 استاندارد IWNT S2.1 مراجعه شود.
نحوه اجرای امتحان: دو امتحان جداگانه به صورت کتاب باز (OPEN BOOK)   

تاریخ و محل آزمون از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

 

 

لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید!

/ / لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید!

لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید!

ورودی نامعتبر

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید!

لطفا سابقه کار خود را وارد نمایید!

لطفا آدرس محل کار خود را وارد نمایید!

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید!

لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید!

لطفا تلفن خود را وارد نمایید!

لطفا کدملی خود را وارد نمایید!

لطفا محل اخذ مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید!

لطفا آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید!

لطفا مدارک مرتبط را انتخاب کنید!

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کد امنیتی به درستی وارد نشده است!