• بازرسي فني پل هاي فلزي بر پايه استاندارد AWS D1.5
 • بازرسي پيچ و مهره
 • بازرسي جوش در سازه هاي فولادي AWS D1.1
 • تئوری طراحی PIPING
 • مدل سازی با نرم افزار PDMS
 • آشنایی با مبانی و روشهای تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری
 • انتخاب سطح کیفی استاندارد ISO 3834 در سازه های فولادی
 • خوردگی زیر عایق (CUI) بر اساس استاندارد جدید API 583
 • اصول جوشکاری تعمیری قطعات صنعتی
 • رادیوگرافی دیجیتال
 • روش استفاده از کلید فولاد
 • بازرسی لوله به روش جریان گردابی (Eddy Current)
 • بازرسی حین تعمیر تجهیزات تحت فشار بر اساس استاندارد ASME PCC-2
 • آشنایی با روش آزمون غیر مخرب آلتراسونیک
 • اصول آزمایش خوردگی HIC و SSCC و کاربرد آن در لوله های گاز ترش
 • الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون بر اساس ISO 17025
 • آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه مکانیک و فلزشناسی
 • آزمون آکوستیک بر روی باندینگ قطعات فلزی و غیرفلزی
 • بازرسی جوش سطح  1
 • فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان بر پایه استاندارد AWS D1.1 - 2010
 • اصول اجرایی PIPING (برپایه ASME B31.3)
 • بازرسی جوش سطح  2 
 • آشنایی با استاندارد ملی ایران به شماره 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی
 • محاسبات و طراحی جوش در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی
 • اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها
 • آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها
 • هیدرولیک کاربردی
 • بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب (ساخت، بهره برداری، بازرسی های دوره ای، تجهیزات و سیستم های کنترل ایمنی)
 • انتخاب متریال
 • بازرسی لوله کشی گاز برپایه استاندارد API 1104 و مبحث هفده
 • آشنایی با استانداردها و کدهای داخلی و بین المللی
 • آشنایی با استاندارد 17020
 • آشنایی با استاندارد استانداردهای ملی و منطقه ای و کارخانه ای
 • آشنایی با بازرسی بر مبنای ریسک
 • آشنایی با بازرسی و کنترل کیفیت ساختمان
 • آشنایی با استانداردهای بین المللی و نحوه کار آن
 • آشنایی با پمپ وکمپرسور
 • آشنایی با علائم نقشه خوانی در سازه
 • اصول ساخت مخازن جداره ضخیم ( فشار داخلی )
 • اصول ساخت مخازن جداره نازک ( فشار داخلی )
 • بازرس جوش 1/3
 • بازرس جوش چشمی 0/3
 • بازرسی آسانسور
 • بازرسی ارشد جوش 2/3
 • بازرسی جرثقیل (سقفی،موبایل،تاور)
 • بازرسی جوش 1
 • بازرسی جوش 2
 • بازرسی جوش در ساختمان
 • بازرسی جوش لوله
 • بازرسی خوردگی در صنایع
 • بازرسی خوردگی در صنایع
 • بازرسی رنگ سطح 2و 3
 • بازرسی رنگ سطح یک
 • بازرسی رنگ و پوشش 1
 • بازرسی رنگ و پوشش 2
 • بازرسی رنگ و سندبلاست و عایق
 • بازرسی سازه های بتنی
 • بازرسی سازه های فولادی
 • بازرسی مخازن تحت فشار براساس استاندارد ASME Sec. VIII
 • بازرسی مخازن ذخیره براساس استاندارد API 650
 • بازرسی و کنترل سیستم حفاظت کاتدی
 • بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی
 • برشکاری بوسیله گاز و برق
 • تضمین کیفیت وتحویل و تحول پروژه ها
 • تفسیر فیلم رادیو گرافی سطح یک و دو
 • جوشکاری تعمیری و بازسازی قطعات چدن و فولادی، چرخ دنده های،شیرها، تجهیزات و ظروف تحت فشار
 • جوشکاری پلاسما
 • جوشکاری قوسی زیرپودری
 • جوشکاری سرباره الکتریکی
 • جوشکاری فولادهای زنگ نزن
 • جوشکاری قوسی فلزی گازی GMAW
 • جوشکاری مقاومتی برای لوله سازی
 • حفاظت در بربر اشعه
 • دستورالعمل های جوشکاری و کنترل کیفیت
 • راهکارهای اجرایی کنترل کیفیت پروژه های صنعتی
 • راههای جلوگیری از تغییر شکل ناشی از جوشکاری(کنترل و اصلاح پیچیدگی)
 • روشهای کاهش خسارات ناشی از خوردگی در صنایع
 • سوپر وایزر اجرائی piping
 • سوپر وایزر نصب تجهیزات
 • شناخت لوله ، اتصالات و تجهیزات PIPING
 • شناسایی و بررسی عیوب رنگ و پوششهای صنعتی
 • طراحی جوش
 • طراحی لوله کشی فرایندی
 • طراحی مخازن تحت فشار
 • طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار با نرم افزارPVELITE براساس استاندارد ASME Sec.VIII
 • عملیات حرارتی جوش
 • عیوب ناشی از فرآیندهای ساخت
 • کلید فولاد
 • کنترل خوردگی و رسوب در دیگهای بخار
 • مبانی طراحی لوله کشی فرایندی
 • متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن
 • معیار پذیرش عیوب جوش
 • نقشه کشی و نقشه خوانی مربوط به PROCESS PIPING
 • WPS&PQR
 • BGAS-CSWIP Painting Inspection(Grade 3, 2)
 • CSWIP Welding Inpection 3.1
 • I&II ASNT PT level
 • ASNT RTI level I&II
 • ASNT VT level I&II
 • CSWIP Visual WeldingInpection 3.1
 • ASNT UT level I&II
 • ASNT RTI level I&II
 • ASNT PT level I&II
 • ASNT MT level I&II
 • CSWIP Visual WeldingInpsection 3.0
 • CSWIP Visual WeldingInpsection 3.1
 • BGAS-CSWIP Painting inspection(Grade 3&2)