- تقویم آموزشی سال 1402-

نام دوره / عنوان گواهينامه استاد/استادان دوره مدت دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
بازرسی خطوط لوله بر پایه استاندارد API 1104 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه chart  chart chart chart  chart chart
 بازرسی لوله کشی فرایندی بر پایه استاندارد ASME B31.3 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه chart chart chart chart  chart chart
WPS & PQR , WPQ بر پایه استانداردASME Sec. IX مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه  chart chart chart
 
chart  chart chart
 
بازرسی مخازن تحت فشار بهره برداری مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه  chart chart chart chart chart chart
WPS & PQR , WPQبر پایه استانداردAWS D1.1 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 2 جلسه 
 
chart   chart chart chart
 
chart chart
 
بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره بر پایه استاندارد API 650 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه  chart chart chart  chart chart  chart
بازرسی ساخت مخازن تحت فشاربر پایه ASME Sec. VIII مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه chart chart chart chart chart chart chart chart
عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)
تنش زدایی (Stress Relieve)
مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 1 جلسه chart chart chart chart chart chart chart chart
هیدروتست برای لوله‌کشی و مخازن ذخیره و ... مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 1 جلسه chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart
راه های جلوگیری از تغییر شکل ناشی از جوشکاری مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 2 جلسه chart chart chart chart chart chart
کنترل کیفیت پروژه های صنعتی مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 5 جلسه chart  chart chart chart chart chart chart chart chart chart
سوپروایزر اجراییPIPING
(PIPING FIELD ENGINEER)
مهندس اسعد غفوري 3 جلسه chart chart chart chart
 
chart chart
 
chart
اصول نقشه خوانی PIPING مهندس اسعد غفوري 3 جلسه chart chart chart chart chart chart chart chart  chart chart chart
سوپروایزر نصب تجهیزات
(Mechanical Field Engineer)
 مهندس اسعد غفوري 2 جلسه chart chart chart chart
 
chart chart chart
اصول طراحی سیستم های لوله کشی  مهندس اسعد غفوري 3 جلسه chart chart chart chart chart chart chart  chart chart chart
اصول طراحی نوار نقاله مهندس اسعد غفوري  2 جلسه  chart chart chart  chart chart
طراحی پیچ و مهره های صنعتی مهندس اسعد غفوري  2 جلسه  chart  chart  chart  chart chart    chart
اصول سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی مهندس اسعد غفوري  3 جلسه chart  chart  chart chart 
اصول و کاربرد و بهره برداری پمپ و سانتریفیوژ مهندس اسعد غفوري  3 جلسه chart  chart chart 
 
chart chart chart 
طراحی سیستم های هیدرولیک پیشرفته مهندس اسعد غفوري  2 جلسه chart  chart  chart  chart 
بازرسی جوش CWI بازرس ارشد جوش 5 جلسه chart  chart chart 
 
chart  chart chart   chart
بازرسی سازه های فولادی بر پایه AWS D1.1 مهندس سیدمحمد نامی  3 جلسه  chart  chart chart chart 
 
chart
 
chart 
VT LEVEL I & II SNT TC-1A بازرس ارشد جوش  6 جلسه chart  chart chart  chart chart chart
بازرسی ساخت دیگ های بخار و آب گرم از نوع فایرتیوب  مهندس سید محمد نامی 3 جلسه  chart 
chart 
chart
 
chart chart  chart
PT LEVEL I & II SNT TC-1A

مدرس بین المللی

آزمایش های غیرمخرب

3 جلسه  chart chart chart chart chart   chart
MT LEVEL I & II SNT TC-1A

مدرس بین المللی

آزمایش های غیرمخرب

3 جلسه chart
 
chart
 
chart  chart
 
chart chart  chart
RTI LEVEL I & II SNT TC-1A

مدرس بین المللی

آزمایش های غیرمخرب

6 جلسه  chart  chart chart chart chart chart
UT LEVEL I & II SNT TC-1A

مدرس بین المللی

آزمایش های غیرمخرب

10 جلسه  chart
 
chart chart  chart chart chart
بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2 مهندس علی جلایی 5 جلسه chart chart chart chart chart
کلید فولاد مهندس امیرحسین خطیب زاده 1 جلسه chart chart chart chart chart chart
HSE-MS مقدماتی مهندس منوچهر سلیمی 3 جلسه chart chart chart chart chart chart
تلرانس ها و انطباقات مهندس امیرحسین خطیب زاده 1 جلسه chart chart chart chart chart
آشنایی با سیستم های حفاظت کاتدی مهندس علی جلایی 5 جلسه chart chart chart chart chart chart
مواد و فرایندهای تولید مهندس امیرحسین خطیب زاده 1 جلسه chart chart chart chart chart
آشنایی با اصول و مبانی خوردگی فلزات مهندس علی جلایی 5 جلسه chart chart chart chart chart chart
HSE-MS پیشرفته مهندس منوچهر سلیمی 3 جلسه chart chart chart chart chart