• محورهای کنفرانس جوش و بازرسی

  معرفی جایگاه مهندسی جوش در افزایش بهره‌وری قطعات و تجهیزات صنعتی
  معرفی نقش بازرسی در تضمین کیفیت قطعات و تجهیزات فلزی
  شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای صنعت جوشکاری
  افزایش کیفیت و آسیب‌شناسی اتصالات جوشی در صنایع مختلف کشور
  روش های نوین جوشکاری و بازرسی
  روش های بازرسی فنی و کدها و استانداردهای مربوطه
  روش های پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها، بلند مرتبه ها
  روش های پایش سازه های استاتیکی نظیر مخازن تحت فشار
  نانو فناوری در مهندسی جوش
  کاربرد جوشکاری در بهبود خواص سطحی قطعات صنعتی
  شبیه‌سازی فرایندهای جوشکاری
  رفتار سازه‌های جوشکاری شده در شرایط و بارگذاری‌های مختلف

   

  محورهای کنفرانس آزمایش های غیرمخرب

  معرفی آخرین دستاوردها در زمینه آزمایش های غیرمخرب
  شناسایی محدودیت ها و مشکلات فنی در زمینه آزمایش های غیرمخرب
  روش های نوین آزمایش های غیرمخرب
  طراحی و کنترل کیفیت آزمایش های غیرمخرب
  اعتبار و قابلیت اطمینان سازه ها با آزمایش های غیرمخرب


  محورهاي کنفرانس ساخت افزایشی

  فناوری‌های ساخت افزایشی در حوزه مواد فلزی
  فناوری‌های ساخت افزایشی در حوزه قطعات پلیمری و سرامیکی
  تعمیر و بازسازی قطعات با استفاده از فناوری‌های ساخت افزایشی
  شبیه‌سازی و مدل‌سازی فرایندهای ساخت افزایشی
  مواد اولیه باکاربرد ساخت افزایشی

   https://icwndt.ir/fa