آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران


بدینوسیله از کلیه اعضای هیئت مدیره و اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران دعوت به عمل می‌آید که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به تاریخ1402/10/21 راس ساعت 14 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ1402/10/21 راس ساعت 15 در محل اصفهان – خیابان شمس‌آبادی – روبروی بیمارستان سینا – مجتمع امام رضا- طبقه زیرزمین – سالن اجتماعات تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانید.

دستورجلسه :
🔻مجمع عمومی فوق‌العاده
1-اصلاح ماده 2 اساسنامه (موضوع انجمن)
2-اصلاح ماده4 اساسنامه(تغییر آدرس)
3-اصلاح ماده12 بند4
4-اصلاح فصل دوم اساسنامه (وظایف و فعالیت‌ها)

🔻مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
1-گزارش عملکرد انجمن
2-ارایه گزارش مالی و تصویب تراز مالی سال‌های 1397 لغایت 1401
3-ارزیابی سند و برنامه راهبردی انجمن
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان
6- سایر مواردی که بر عهده مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیات مدیره انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

1

 ___________________________________________________________________

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران


بدینوسیله از کلیه اعضای هیئت مدیره و اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران دعوت به عمل می‌آید که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به تاریخ1402/09/15 راس ساعت 14 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ1402/09/15 راس ساعت 15 در محل اصفهان – خیابان شمس‌آبادی – روبروی بیمارستان سینا – مجتمع امام رضا- طبقه زیرزمین – سالن اجتماعات تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانید.

دستورجلسه :
🔻مجمع عمومی فوق‌العاده
1-اصلاح ماده 2 اساسنامه (موضوع انجمن)
2-اصلاح ماده4 اساسنامه(تغییر آدرس)
3-اصلاح ماده12 بند4
4-اصلاح فصل دوم اساسنامه (وظایف و فعالیت‌ها)

🔻مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
1-گزارش عملکرد انجمن
2-ارایه گزارش مالی و تصویب تراز مالی سال‌های 1397 لغایت 1401
3-ارزیابی سند و برنامه راهبردی انجمن
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان
6- سایر مواردی که بر عهده مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیات مدیره انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

 

  ___________________________________________________________________

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

اعضای پیوسته محترم انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

باسلام، احتراما مجمع عمومی عادی انجمن (نوبت اول) در تاریخ چهارشنبه 1401/10/07 ساعت 14 به صورت حضوری در اصفهان- خیابان شمس‌آبادی – روبروی بیمارستان سینا- مجتمع امام رضا- سالن اجتماعات برگزار می‌گردد. خواهشمند است در صورت عدم حضور فرم وکالت نامه تکمیل شده را به دبیرخانه انجمن ارسال نمایید. در روز انتخابات حضور موکل معرفی شده الزامی است.

🔻شرایط رای دهندگان:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- نداشتن سوپیشینه کیفری
- داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت پیوسته در انجمن منتهی به زمان برگزاری انتخابات

 

انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

 

14011007

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران دعوت می‌شود که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن  (نوبت دوم) که راس ساعت 14 روز 1401/08/18 در  اصفهان – خیابان شمس‌آبادی – روبروی بیمارستان سینا – مجتمع امام رضا- سالن اجتماعات برگزار می‌شود، شرکت فرمایید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

-اصلاح اساسنامه

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران

 

Ddovom

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران دعوت می‌شود که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن که راس ساعت 14 روز 1401/07/27 در  اصفهان – خیابان شمس‌آبادی – روبروی بیمارستان سینا – مجتمع امام رضا- سالن اجتماعات برگزار می‌شود، شرکت فرمایید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

-اصلاح اساسنامه

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران

 

Aghahi