آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

اعضای پیوسته محترم انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

باسلام، احتراما مجمع عمومی عادی انجمن (نوبت اول) در تاریخ چهارشنبه 1401/10/07 ساعت 14 به صورت حضوری در اصفهان- خیابان شمس‌آبادی – روبروی بیمارستان سینا- مجتمع امام رضا- سالن اجتماعات برگزار می‌گردد. خواهشمند است در صورت عدم حضور فرم وکالت نامه تکمیل شده را به دبیرخانه انجمن ارسال نمایید. در روز انتخابات حضور موکل معرفی شده الزامی است.

🔻شرایط رای دهندگان:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- نداشتن سوپیشینه کیفری
- داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت پیوسته در انجمن منتهی به زمان برگزاری انتخابات

 

انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

 

14011007

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران دعوت می‌شود که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن  (نوبت دوم) که راس ساعت 14 روز 1401/08/18 در  اصفهان – خیابان شمس‌آبادی – روبروی بیمارستان سینا – مجتمع امام رضا- سالن اجتماعات برگزار می‌شود، شرکت فرمایید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

-اصلاح اساسنامه

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران

 

Ddovom

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران دعوت می‌شود که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن که راس ساعت 14 روز 1401/07/27 در  اصفهان – خیابان شمس‌آبادی – روبروی بیمارستان سینا – مجتمع امام رضا- سالن اجتماعات برگزار می‌شود، شرکت فرمایید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

-اصلاح اساسنامه

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران

 

Aghahi