درج آگهی در سایت انجمن
- امکان درخواست درج آگهی تنها برای اشخاص حقوقی وجود دارد.
- هزینه درج آگهی در سایت برای اعضای انجمن مبلغ 500،000 ریال و برای سایرین 1000،000 ریال در ماه است.در ایام کنفرانس هزینه با توجه به فرم فرصت های تبلیغاتی مندرج در سایت کنفرانس تغییر می نماید.
- تصویر ارائه‌شده به عنوان آگهی باید تا حد امکان زیبا بوده و باعث مخدوش شدن چهره سایت انجمن نگردد. تشخیص مناسب بودن آگهی از این نظر به عهده انجمن خواهد بود.

- خواهشمند است برای انجام هماهنگی درج آگهی در سایت با دبیرخانه انجمن تماس بگیرید.

 

 درج آگهی در فصلنامه جوشکاری

 
  درج آگهی در سالنما و تقویم رومیزی
 
برای دریافت فرم کلیک نمایید